Brand-o-meter.se tar tempen på svenska varumärken!

Välkommen till Brand-o-meter! Ett experimentellt projekt där du kan se hur varumärken uppfattas.
Vi vill fokusera på varumärken som är svenska eller är välkända i Sverige.

Visa hur du upplever några varumärken för att se hur andra gör det.